Friese LandschapsLijnen - jboon-fotografie

Ga naar de inhoud
Friese LandschapsLijnen
Het noordelijk landschap is grandioos ruimtelijk, maar ook gereduceerd, op het eerste gezicht bijna leeg.
Nader bekeken is het echter zeer grafisch; vol met lijnenspel – dan weer strak, dan weer speels.

Het weglaten van elke vorm van enscenering leidt de landschapsfoto's naar het abstracte en benadert steeds meer de grafische afbeeldingen.
Het werk van de natuur en dat van de mens is voldoende.
speels
calligrafie van het wad
met bevende hand opgetekend
zo speelt water met land
elke dag opnieuw
2019, bij Westhoek

gereduceerd
gebleven zijn alleen de strepen
van een kleurrijke dag
omgevormd
tot avondschemer
2019, tussen Westhoek en Zwarte Haan

oltremare scuro
expressief
lopen de lijnen
vanuit het houten huis
tot aan de horizon

mensenwerk
in harmonie met de natuur
donkere zee wacht
geen mens te zien
2014, Vlieland

noorderleeg
in de lucht
weerkaatst de waterlijn

vogels als tweede horizon

dicht opeen
luidkeels
misschien veilig
2020, Noorderleeg

groot Y
leidt je blik
daar waar de wolken
de aarde raken

naar de einder
2019, Kwelder bij Marrum

vulcano
donker
krachtig
als geboren uit een vulkaan

ontspan je
onder het zachte fluweel
van een wolk

streel de paarden
laat je ziel door hen meenemen
tot aan het eind

van de aarde
van de wolken
van de zon
2019, Kwelder bij Marrum

wolk
zacht
als wol van duizend schapen
almaar donkerder

komt nader
ontvoert

gedachten
lichtspel
alles
2019, Kwelder bij Marrum

water land huis
2020, Noorderleeg

bijna donker
nog is het water zichtbaar
nog een vermoeden van land
nog zijn we er - op deze avond
2019, Paesens-Moddergat

tamelijk alleen
ontdaan van hun soortgenoten
schaap en fotograaf
tamelijk alleen
aan de dijk
2013, tussen Westhoek en Zwarte Haan

=>  naar de thema's:
jboon-fotografie.nl
Terug naar de inhoud